Četrti koncert cikla Plečnik in a cappella je letos oblikoval Komorni zbor Megaron, ki se je v Cerkvi sv. Cirila in Metoda predstavil s programom, naslovljenim Srce strmi. V oddaji predstavljamo izbrane posnetke s koncerta, v studio pa smo na pogovor ob tej priložnosti povabili tudi Damijana Močnika, umetniškega vodjo sestava.

Tisa Mrhar