Ceremony of Carols – Slavnost kolednic, op. 28 je Benjamin Britten namenil za deški zbor, solo glasove in harfo. Besedilo, ki ga je vzel iz zbirke Angleška plejada kratkih pesmi, je oblikoval v enajst stavkov, glasbo pa je skomponiral leta 1942, ko se je iz Združenih držav Amerike z ladjo vračal v Anglijo. Delo, namenjeno izvajanju v božičnem času, temelji na gregorijanski antifoni Hodie Christus natus est – Kristus danes se je rodil. Izvajajo ga harfistka Elisabeth Bayer, Zbor Dunajskih dečkov in dirigent Anton Neyder.

Anamarija Štukelj Cusma