Človek je dialoško bitje, ki se z besedo razodeva in oblikuje. Hkrati pa ni le dajalec, je tudi prejemnik. Dialog kot prostor transcendentnega in presežnega pomeni področje, na katerem človek poglablja odnose in postaja eno. Več v oddaji, ki jo je pripravil Marko Rozman.

Marko Rozman