Igra je dramatizacija Cankarjeve povesti Novela dr. Grudna, ki jo je za radio zasnoval Igor Torkar. Novela spada med zgodnja dela našega literarnega velikana, a so v njej že zastavljene temeljne značilnosti njegove etične drže. Odkrito je na strani ponižanih in razžaljenih, na strani poštene, iskrene in srčne ljubezni in skrbi za sočloveka. Zato jasno vzpostavlja nasprotje med bogato, stremuško srenjo in iskreno, revno, vendar v družbi nepomembno socialno skupino. Sicer pa je Torkar lucidno izbral naslov igre, saj velja za vse aktualnejši alibi novodobnih veljakov. Ti so namreč v imenu splošnega narodovega interesa pripravljeni ta isti narod pohoditi, pa tudi zamenjati ponos za pridobitev svojega lastnega ugodja, veljave in prestiža.

Režiser: Hinko Košak
Dramaturg: Ciril Zlobec
Tonska mojstrica: Metka Rojc
Avtor izvirne glasbe: Urban Koder

Prvi in Drugi doktor – Boris Kralj
Marija – Jožica Avbelj
Marica – Jerica Mrzel
Minka – Marija Lojk
Traven – Jože Zupan
Slivar – Sandi Krošl
Vila bodočnosti in kariere – Olga Kacjan
Sodelujejo še – Elza Rituper, Sonja Stopar, Mojca Cavazza, Mojca Šali, Pavle Jakopič in Filipina Jerman

Produkcija Uredništva igranega programa
Posneto v studiih Radiotelevizije Ljubljana septembra 1976

Klemen Markovčič