Arhitektka in umetnica Polonca Lovšin, sicer docentka na Oddelku za vizualne umetnosti in oblikovanje Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem, o tem, kako umetnost ob okoljski ogroženosti planeta in nas samih med drugim razvija kreativne rešitve in imaginarne predstave prihodnosti, kar vliva optimizem, ki ga potrebujemo. Predavanje predstavlja umetniške projekte, v katerih Polonca Lovšin raziskuje drugačne načine sobivanja z naravo, v navezavi z deli drugih umetnikov v lokalnem in globalnem okviru. Povezuje jih namreč ideja spremenjenega pogleda na človeka znotraj narave, ki ne gleda le na dobro ljudi, temveč vsega planeta.

Prenos je del vsebin o kulturno-umetnostni vzgoji na Arsu, ki jih pripravlja režiser Klemen Markovčič.

Tehnična ekipa: Urban Gruden, Miha Oblak in Matjaž Šercelj
Spletni urednik: Peter Frank
Redaktorica na programu: Tina Ogrin
Tehnični producent: Grega Peterka
Urednik prenosa: Klemen Markovčič

Produkcija 3. programa Radia Slovenija – programa Ars, marec 2023.

Markovčič Klemen