Literarni večer je karnevalsko obarvan na čisto poseben način. V njem se sprehajamo po treh karnevaliziranih antičnih literarnih besedilih, ki so morda za koga presenečenje - Platonovi Apologiji, Lukijanovih Satirah in Apulejevih Metamorfozah ali Zlatem oslu. Izraz "karnevalizirana literatura" je poglobljeno in izvirno uporabljal ruski literarni zgodovinar Mihail Mihajlovič Bahtin in z njim označil književnost, ki je občutila vpliv te ali one oblike karnevalske folklore.

Prevajalci Anton Sovre, Primož Simoniti in Urša Zabukovec,
bralca Lidija Hartman in Bernard Stramič,
interpreti Željko Hrs, Matija Rozman in Blaž Šef,
glasbena opremIjevalka Nina Kodrič,
tonski mojster Urban Gruden,
režiser Klemen Markovčič,
urednik oddaje Matej Juh.
Posneto leta 2020.

Radio Slovenija - 3. program