Slovaška pisateljica mlajše srednje generacije Mária Modrovich v svojih delih obravnava različne podobe sodobnosti. Najbolj idiosinkratična izmed njih je novela Intervju s pripadnico kulta, primer modelne proze, za katero je značilno, da bralcem omogoča pogled na izbrano tematiko ali pojav iz različnih zornih kotov.
Gre za eksperimentalno, žanrsko hibridno knjigo; v njenem jedru so intervjuji s pripadnicami izolirane skupnosti. V njih avtorica prikazuje žensko skupnost, ki se v osami gozda, v dotrajanih kolibah nekdanjega pionirskega tabora, oblikuje okoli nekoč oboževane tuje zvezdnice popa, zastopane z začetnico N.
Skupnosti se približa ambiciozen novinar in poskuša dognati razloge, ki so šest žensk, med njimi tudi priznano pisateljico, privedli v take okoliščine.

Prevod in scenarij oddaje: Andrej Peric,
interpretacija: Violeta Tomič,
bralec: Renato Horvat,
glasbena opremljevalka: Darja Hlavka Godina,
tonski mojster: Urban Gruden,
režiser: Alen Jelen.
Redaktorica je Staša Grahek.
Produkcija leta 2024.

Radio Slovenija - 3. program