Predstavljamo dobre prakse spodbujanja branja v hokeju in vojski.

Kako je z branjem povezan spol? Temu vprašanju je bralno društvo Slovenije namenilo nacionalni posvet z naslovom: Katerega spola so knjižni molji? Zdi se, da je tehtnica branja na strani ženskega spola. Do konca osnovne šole naj bi odpadlo pri branju bistveno več fantov kot deklet, pri bralni znački za odrasle sodeluje več žensk kot moških, pa tudi nacionalnega posveta o branju se je udeležilo občutno več žensk kot moških. Ali to potrjujejo tudi raziskave in kako bistveno je za spodbujanje branja vprašanje spola? Gostja oddaje je mag. Marjeta Doupona, ki je sodelovala pri pripravi prve bralne strategije za pismenost, trenutno pa deluje na Familylab Slovenija. Med oddajo tudi o dobrih praksah spodbujanja branja v hokeju in vojski – področjih na katerih delujejo v večji meri moški. Posvet bralnega društva Slovenije je del dogodkov v nacionalnem mesecu skupnega branja, ki se je začel na mednarodni dan pismenosti 8. septembra in bo trajal do sklepa tedna otroka 13. oktobra. Z njim se letos pridružujejo tudi evropski bralni kampanji EURead (Evropa bere), ki povezuje bralne dejavnosti po vsej Evropi z namenom, da bi dvignili zavest o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu.

Aleksander Čobec