Kako se Cankar izreka o jeziku? Kakšen je Cankarjev zavestni, načelni odnos do jezika? Kakšna je njegova etika in poetika umetniške besede?

Ob Cankarjevem letu je oddelek za slovanske jezike in književnost Filozofske fakultete v Mariboru pripravil mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Cankarjev list v cvetu bele krizanteme. Njen namen je bil osvetliti pomen in vlogo življenja in dela Ivana Cankarja v slovenskem in medkulturnem prostoru. Z razpravami je sodelovalo 40 referentov, mednarodno priznani cankarologi iz Slovenije in tujine. Razpravljavci so Cankarjevo delo osvetljevali z literarno-zgodovinskega, jezikovnega in didaktičnega vidika.

Natalija Sinkovič