V oddaji bomo predvajali jazzovske priredbe pesmi pomembnega nemškega skladatelja in pianista Roberta Schumanna. Schumann je predstavnik nemške glasbene romantike, v njegovih delih se kažejo izrazite lirične poteze. Rad se je zatekal v svet svoje bogate fantazije in je bil hkrati velika umetniška osebnost in razgledan človek. Njegova fantazija in ustvarjalni zagon sta skovala številna odlična dela.

Marko Kumer