Številni ga primerjajo z Wagnerjem, Mahlerjem, Franckom, Brahmsom in drugimi ... A vendar je njegova glasba drugačna in posebna: pri njej se namreč izgublja tradicionalni razloček med duhovno in posvetno glasbo, teme iz njegovih nabožnih skladb se pojavljajo v simfonijah, v katere je vpletel tudi korale; po njegovi zaslugi sta tako »pridobili« obe zvrsti glasbe, obe je hkrati obogatil s poznoromantičnimi prvinami. Globoko veren je vse življenje ostal sam, za svojo brezčasno glasbo pa je večkrat izbral velikonočno razpoloženje.
Letos mineva 200 let od njegovega rojstva.

Polona Gantar