Tokrat vam v Glasbeni skrinjici predstavljamo klezmer, instrumentalno glasbeno tradicijo aškenaških Judov srednje in vzhodne Evrope.

Tina Ogrin