sreda
11.05

Literarna matineja

Oddaja o slovenskih in tujih avtorjih

Aristofan

Predstavili bomo starogrškega komiškega pesnika Aristofana

Evripid: Trojanke

V Literarni matineji bomo v nizu oddaj o antični književnosti predstavili grškega trageda Evripida, "odrskega filozofa", kakor so ga imenovali že v antiki

Grška in rimska dramatika 2. oddaja – Sofoklej

Cikel o grški in rimski dramatiki je leta 1981 pripravil dr. Kajetan Gantar, v drugi oddaji predstavlja Sofokleja, drugega v vrsti velikih grških tragedov in velikem raziskovalcu človekove biti

Ajshil: Oresteja

Cikel ponovitev oddaj o grški in rimski dramatiki, ki jo je leta 1981 pripravil dr. Kajetan Gantar

Protestantski pisci: Ljubi Slovenci

Objavljamo predgovore k izdajam slovenske protestantske književnosti, ki so jih napisali Primož Trubar, Sabastijan Krelj, Jurij Dalmatin in Adam Bohorič

Matsuo Bašo: Ozka cesta daleč na sever

Predstavljamo eno največjih imen japonske književnosti, pesnika Matsuja Baša, klasika haiku poezije v 17. stoletju

Pričevanja o Mitji Mejaku in zgodovini uredništva kulturnih in literarnih oddaj

Mitja Mejak je bil od leta 1954 do leta 1975 urednik uredništva kulturnih in literarnih oddaj našega radia

Cvetka Bevc: Japonsko lutkovno gledališče

Začetki japonskega lutkovnega gledališča segajo v prva leta 16. stoletja

Ciril Bergles: Mlada kitajska poezija

V svoji poeziji mladi kitajski pesniki soočajo evropsko literarno tradicijo s tradicionalno kitajsko poezijo.

Li Tai Po: Ta spev bo večen

Li Tai Po, ki se je rodil leta 702, je v svojem 61 - letnem življenju ustvaril takšne besedne umetnine, da ga štejemo med največje svetovne lirike