Ponedeljek
14.05

Ars humana

Humanistične teme, od filozofije in literature do jezikoslovja in zgodovine.

Boštjan Dvoȓak, prevajalec slovenskih klasikov v nemščino

Vsestranski jezikoslovec, ki zna 36 jezikov, že desetletja živi v Berlinu in izvrstno prevaja slovenske klasike v nemščino

O vezljivosti medijev in kultur v sodobnih uprizoritvenih praksah

Ustavili se bomo ob vprašanju odnosa med uprizoritveno prakso in uprizoritveno vedo

Potuje pesem

Miš založba v soorganizaciji s petimi splošnimi knjižnicami letos devetič organizira mladinski literarni festival Bralnice pod slamnikom

Ko predsodki postanejo državna politika

Ali imamo moč in kje se začne naša odgovornost?

Od antropocentrizma k ekocentrizmu in ekokritičnemu branju besedil

Človekov odnos do živali je že stoletja diskriminatoren, zaznamovan predvsem s kategorijami, kot so nadvlada, prilastitev in uporaba

Roddy Doyle: Vedno imam pri sebi knjigo, včasih dve

Gost oddaje bo eden vodilnih sodobnih irskih pisateljev Roddy Doyle

Narodna sprava: Krajine svobode

Kako nove dramaturgije v uprizoritveni umetnosti odzvanjajo kontekst, ki nas obdaja

O času kot eni izmed temeljnih kategorij človekovega dojemanja sveta in svojega mesta v njem

Čas, kot ga doživljamo na Zemlji, je pravzaprav iluzija, navidezna posledica astronomskih danosti

Dar – univerzalni element človeške kulture

Dar je poleg izmenjave dobrin tudi sredstvo komunikacije in tvorec razmerij med tistim, ki ga daje, in tistim, ki ga prejema

V vrtincu totalne perspektive: Jakob Jaša Kenda in Apalaška pot

Prevajalec, avtor, urednik, doktor literarnih ved Jakob Jaša Kenda je kot prvi Slovenec prehodil znamenito 3500 kilometrov dolgo Apalaško pot