Kratka radijska igra

O škodljivosti tobaka

Šala, iz naključnega predavanja

V0021427_Arrigler
Dragan Arrigler: Iz cikla 1984, 1975
foto: Z dovoljenjem Moderne galerije, Ljubljana

Šala, iz naključnega predavanja razvita v ironično izpoved o življenju.

Avtor Anton Pavlovič Čehov
Prevajalec Mile Klopčič
Režiser Janez Vrhunc
Dramaturg Emil Smasek
Tonska mojstrica Ivica Dolinar

Ivan Ivanovič Njuhin Stane Sever

Produkcija Uredništva igranega programa
Posneto v studiih Radia Ljubljana januarja 1960

 

 

Dragan Arrigler (r. 1946): Iz cikla 1984, 1975
Z dovoljenjem Moderne galerije, Ljubljana
Čeprav je Dragan Arrigler skope fragmente urbanih prostorov v ciklu 1984 podal stvarno in pri tem skušal ohraniti določeno stopnjo nevtralnosti, njegovo usmerjanje pozornosti na zamrežena okna, zaprte izhode, puste stene sodobne arhitekture, ostre sence, stopnišča in ceste brez človekove prisotnosti kaže, da mu pri tem ni šlo za urbani prostor kot tak, ampak za vzpostavitev nekega novega konteksta. Pri tem so bile nemara odločilne asociacije, ki jih ti detajli vzbujajo, in njihovi pomeni, pogosto občečloveško razumljivi, kot je na primer deklarirani izhod, ki pa tega ne omogoča. Minimalizem na formalni ravni, nasploh značilen za fotografski jezik Dragana Arriglerja, čigar večji del opusa predstavlja komercialna fotografija, v tem ciklu soustvarja atmosfero nekega zloveščega brezčasja, grenko elegijo oziroma kar distopijo, na kar namiguje tudi naslov, povzet po romanu Georgea Orwella 1984.
Lara Štrumej

Likovno opremo spletnega članka so zasnovali kustosi Moderne galerije

Fotografska zbirka Moderne galerije
Začetek načrtnega zbiranja, hranjenja in preučevanja fotografije v Moderni galeriji sega v leto 1992, ko je bila ustanovljena Fotografska zbirka Moderne galerije. Zbirka šteje zdaj več kot 4000 enot predvsem slovenskih avtorjev; obsega obdobje od konca devetnajstega stoletja do danes. Pridobivanje gradiva za zbirko je najtesneje povezano z raziskovanjem zgodovine slovenske fotografije s poudarkom na fotografiji 20. stoletja; s sprotnim odzivanjem na ustvarjalne dosežke sodobnih avtorjev postaja zbirka vse boj pomembna tudi za zgodovino slovenske fotografije 21. stoletja. Številčno najbolj obsežni so fondi Riharda Jakopiča, Petra Kocjančiča, Frana Krašovca, Franca Ferjana, Vena Pilona, Gojmirja Antona Kosa, Jožeta Kološe-Kološe, Lojzeta Spacala, Leona Dolinška, Stojana Kerblerja, Božidarja Dolenca, Toneta Stojka, Staneta Jagodiča in drugih. Izmed slovenskih sodobnih avtorjev se zbirka ponaša med drugim z deli Milana Pajka, Borisa Gaberščika, Hermana Pivka, Janeta Štravsa, Klavdija Slubana, Vlada Stjepića, Tomaža Gregoriča, Tanje Verlak, Boruta Krajnca, Branka Lenarta, Tanje Lazetić, Boruta Peterlina, Gorana Bertoka, Jona Derganca in mnogih drugih.