Likovni odmevi

Akvareli – dokumenti dediščine

Knjiga o akvarelih iz zbirke Informacijskega centra za dediščino

akvareli
foto: MMC RTV SLO: Matej Sternen, Selo na Goričkem, cerkev Sv. Nikolaja, 1926

Ministrstvo za kulturo je nedavno izdalo knjigo o akvarelih iz zbirke Informacijsko dokumentacijskega centra za dediščino z naslovom Akvareli – dokumenti dediščine. V knjigi so objavljene fotografije vseh 274 akvarelov iz zbirke s podrobnimi opisi ter predstavitvijo njihovih avtorjev, šolanih in nešolanih slikarjev. Akvareli so nastali v različnih obdobjih in iz različnih razlogov, so tudi različnih umetniških kvalitet, vsem pa je skupna dokumentarna vrednost. Gosta oddaje o knjigi, ki je izšla ob zaključku lanskoletnega Evropskega leta kulturne dediščine bosta glavna urednica knjige Teo Mohorčič in sekretar na direktoratu za kulturno dediščino, tudi članom uredniškega odbora Gojkom Zupanom.