Milan Dekleva: Gestalt

»Prostor sveta je enoten in se je odrekel gostoljubju,« lahko med drugim preberemo v najnovejši knjigi poezije Milana Dekleve.

»Prostor sveta je enoten in se je odrekel gostoljubju,« lahko med drugim preberemo v najnovejši knjigi poezije Milana Dekleve z naslovom Gestalt. Posebno enotnost ji daje alegoričnost, ki se – s prispodobo Ustanove, ki se podaljšuje iz pesmi v pesem – razvija v besedilno strategijo. Milan Dekleva se v njej znova kaže kot poglobljen, brezkompromisen in luciden opazovalec sveta tukaj in zdaj, ki mu nikoli ne zmanjka smisla za humor.