Boris Jesih – Povezave

V Mednarodnem grafičnem likovnem centru v Ljubljani je odprta pregledna razstava del Borisa Jesiha z naslovom Povezave. Boris Jesih se je umetniško uveljavil konec šestdesetih let v krogu ekspresivnih figuralikov. Pod vplivom poparta se je z geometrijskim preoblikovanjem vsakdanjih predmetov odzival na značilnosti “oglaševalske”, trendovske umetnosti, kasneje pa se je usmeril predvsem v krajinarstvo (po načelih hiperrealizma in konceptualizma), na podobe v pastelnih barvah in črtkasti zgradbi. Kot grafik se odlikuje v tehnikah visokega in ploskega tiska, z vrhuncem v barvni litografiji. Na pregledni razstavi opusa Borisa Jesiha je poudarek na grafiki in delih na papirju, razstavljene pa so tudi risbe, slike, fotografije, s katerimi so poudarjene povezave v njegovem ustvarjalnem procesu in med njegovimi deli. Nekatera Jesihova zadnja dela so razstavljena prvič. V oddaji Likovni odmevi je Borisa Jesiha povabila k pogovoru Maja Žel – Nolda.