Elo Rijavec, ponov.

Elo Rijavec
foto: Ivan Merljak

Elo Rijavec je rojen Vrhničan, po rodu Primorec iz Šmihela nad Ozeljanom na pobočju Trnovskega gozda. Po poklicu je profesor telesne kulture, po nekaj letih profesure in dela v vzgojno-poboljševalnem zavodu v Logatcu pa je prevzel funkcijo sekretarja Pokrajinskega odbora Ljubljanske pokrajine, oblastne strukture v primeru izrednih razmer ali vojne. Bil je eden od 13 načelnikov MSNZ, odgovoren za območje Ljubljana–okolica in tako eden od organizatorjev osamosvajanja. Z nastankom novega slovenskega generalštaba je prevzel vodenje opremljanja novo nastajajoče slovenske vojske. Neizbrisno sled mu je pustila tragična smrt nečaka, pilota Tonija Mrlaka, ki je nameraval s helikopterjem preiti na slovensko stran …