Jezikovni pogovori

Vloga in pomen angleškega slovarja Oxford

Oxford English Dictionary
Foto: www.fotopedia.com
Iztok Kosem

Iztok Kosem

Na začetku avgusta je v Oxfordu v Veliki Britaniji potekal simpozij o angleškem slovarju Oxford (the Oxford English Dictionary, poznan tudi po kratici OED), ki velja za enega najpomembnejših slovarjev angleškega jezika. OED je s 600,000 besedami največji slovar angleškega jezika in je izdelan po historičnih načelih, kar pomeni, da se namesto na sodobno rabo in pomen besed osredotoča predvsem na njihov zgodovinski razvoj. Na simpoziju zaprtega tipa se je zbralo približno 50 udeležencev z vsega sveta (leksikografov, jezikoslovcev, jezikovnih tehnologov, pisateljev ipd.), ki so razpravljali o prihodnosti slovarja, in sicer o tematikah, kot so besede in pomeni, izraba sodobnih tehnologij, pokritost besedišča, vloga slovarja v izobraževanju in javnem življenju, vloga slovarja v digitalni humanistiki ter prihodnost elektronskih slovarjev.

Med povabljenimi udeleženci je bil tudi dr. Iztok Kosem, leksikograf in direktor zavoda Trojina. »Bil sem izredno počaščen in vesel, da so me povabili na tak dogodek, saj smo tako slovenski leksikografi dobili vpogled v proces izdelave in načrtovanja slovarja, ki ima bogato zgodovino in katerega uredniki so se v preteklosti uspeli prilagoditi tehnološkemu napredku z nekaterimi težkimi odločitvami, npr. popolnim prehodom v spletno obliko in opustitvijo tiskane oblike. Imeti priložnost izmenjati mnenja z vodilnimi jezikoslovci in leksikografi o prihodnosti slovarja Oxford in slovarjev nasploh v času, ko v Sloveniji razmišljamo o novem spletnem slovarju, je bilo zelo dragoceno.«

V Jezikovnih pogovorih se bomo z njim pogovarjali o zaključkih simpozija, posvetili pa se bomo predvsem tematikam, ki so relevantne za slovensko slovaropisje.