Schubertove skladbe so nastale za manjše večglasne ansamble, ne za zbore.
In take zasedbe so bile primerne tudi za spremljavo kitare.

Brigita Rovšek