V PODOBAH ZNANJA bomo tokrat predstavili jubilejnega petstotega gosta, kolikor se jih je zvrstilo v minulih petnajstih letih od uvedbe oddaje. Skozi portrete slovenskih osebnosti smo poskusili predstaviti našo intelektualno, raziskovalno in znanstveno misel z vseh področij, od humanistike do eksaktnih znanosti. Naša petstota gostja bo profesorica in raziskovalka  Mirjana Gašperlin s fakultete za farmacijo. Z njo se bo pogovarjal Štefan Kutoš.

Štefan Kutoš