V odlomkih Rimskega-Korsakova, Torrobe, Davida, Johanna Straussa ml., Bizeta in Donizettija.

Dejan Juravić