Med letošnjimi gosti srečanja PEN na Bledu je tudi ukrajinska pesnica Katerina Kalitko, avtorica devetih pesniških zbirk. Pesem Šesti april je prevedla Andreja Kalc, interpretira pa jo Barbara Vidović.
Produkcija leta 2016.

Radio Slovenija - 3. program