Poezija, ki opozarja na temeljne človekove pravice ter zagovarjajo osebno in narodno identiteto, sodi v vrh sodobne arabske poezije.
Prevajalca Margit in Mohsena Alhady,
igralec Boris Ostan.
Produkcija: 2002

Radio Slovenija - 3. program