Lani je izšla pesniška zbirka Monike Povšič '(Ljubezen ne) diši po nemogočem'. Pesmi so nastajale med letoma 2020 in 2022, torej v času, kot uvodoma zapiše avtorica, ko je svet obstal. Tudi takrat se je, še dodaja, ne glede na vse, izkazalo, da ljubezen ostaja končni odgovor na vprašanje obstoja.

Interpretira Vesna Jevnikar.
Produkcija 2024.

Radio Slovenija - 3. program