Skladateljev instrumentalni opus je v primeri z zborovskim po številu manjši in obsega dela za simfonični orkester, salonski, mali in šolski orkester, godalni orkester ter komorne, klavirske in violinske skladbe. V prvem ustvarjalnem obdobju je Adamič za glasbena društva napisal vrsto orkestralnih vložkov k spevoigram. Prva obsežnejša dela so iz tržaškega obdobja, tehtnejša so nastala v ruskem obdobju in po prvi svetovni vojni. Adamič je že v epsko zasnovani šeststavčni Otroški suiti I, ki je nastala leta 1913, nakazal usmeritev k programski, realistično naravnani glasbi, značilni za poznejša dela.

Tina Ogrin