Nina Slaček

Blaž Zupan

Za sodobno družbo je demokratizacija analize velikih podatkov nujna

Olga Markič

Nova spoznanja o delovanju naših možganov spreminjajo naše samorazumevanje, toda iskanje odgovorov na velika človeška vprašanja, kot je denimo vprašanje svobodne volje, ni zato nič preprostejše

Kaj razvijamo, ko razvijamo kompetence?

Zakaj se zdi, da družba znanja ceni kompetence bolj kakor znanje samo?

Jernej Stare

Računalniške simulacije kompleksnih molekul razkrivajo podrobnosti, ki se eksperimentom izmikajo.

Nataša Tozon

Elektrokemoterapija in elektrogenska terapija kot alternativni metodi zdravljenja raka kažeta nadvse spodbudne rezultate tudi v veterini.

Andrej Kitanovski

Magnetno hlajenje predstavlja potencialno alternativo zdajšnjim kompresorskim sistemom. Je energetsko učinkovitejše in za svoje delovanje ne potrebuje ogljikovodikov, ki prispevajo znaten delež h globalnemu segrevanju.

Jana Murovec

Nove sorte medicinske konoplje bodo lahko ponudile kar najustreznejše razmerje kanabinoidov za različne medicinske potrebe. Tudi tu veliko obeta metoda CRISPER, toda njena raba pri rastlinah postavlja pred raziskovalce številne izzive.

Mojca Benčina

Nova spoznanja o delovanju našega imunskega sistema obetajo tako učinkovitejša cepiva kot tudi boljši vpogled v avtoimunske bolezni.

Anton Velušček

Koliščarji Ljubljanskega barja so izvrstno poznali svoje okolje in naravne danosti, izredno vešči so bili tudi izdelave tehnično nadvse dovršenih izdelkov, o čemer jasno priča tudi najstarejše najdeno leseno kolo z osjo

Marko Dolinar

Cianobakterije so zemljini atmosferi priskrbele kisik, lahko bi nam proizvajale biogorivo, a o njih vemo presenetljivo malo