Podobe znanja

Saša Babič

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gostja doktorica Saša Babič, sodelavka Inštituta za slovensko narodopisje Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Ukvarja se s slovstveno folkloristiko, posebej se posveča folklornim obrazcem, kot so pozdravi, kletvice, reki, pregovori, uroki in zagovori, delovni vzkliki  in podobno. Na podlagi doktorske disertacije o estetski strukturi slovenskih folklornih  obrazcev je izdala knjižno delo Beseda […]

Podobe znanja

Živa Deu

Zadnja letošnja gostja v PODOBAH ZNANJA bo arhitektka, profesorica Živa Deu. Njeno tehtno raziskovalno, pedagoško in projektno delovanje je ves čas usmerjeno v varstvo prostorske, naselbinske in stavbne identitete naših pokrajin. Napisala je vrsto odmevnih monografskih del, med njimi: Prenova stanovanjskih hiš na slovenskem podeželju, Najlepše slovenske prenovljene hiše in Dragocenosti starih mestnih jeder. Njena […]

Podobe znanja

Matjaž Bizjak

V oddaji PODOBE ZNANJA  bomo tokrat gostili zgodovinarja Matjaža Bizjaka iz Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU. Proučuje zgodovino srednjega veka na naših tleh, posebej se ukvarja z gospodarsko in posestno ureditvijo srednjeveških zemljiških gospostev, z merskimi in denarnimi sistemi ter historično topografijo. Med drugim je pisal o zgodovini turjaškega gospostva ter o posestvih briksenske in freisinške škofije pri […]

Podobe znanja

Blaž Resman

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gost umetnostni zgodovinar Blaž Resman. Je strokovnjak za baročno umetnost v naših krajih, posebej poglobljeno se ukvarja z baročnim kiparstvom in stavbarstvom v Ljubljani, proučeval je tudi obdobje poznega baroka na Gorenjskem. V svojih razpravah je odkril vrsto novih dejstev o baročnih umetninah ter o njihovih avtorjih. Umetnostnega zgodovinarja Blaža Resmana […]

Podobe znanja

Franc Pohleven

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat naš gost biolog Franc Pohleven, profesor na Oddelku za lesarstvo ljubljanske Biotehniške fakultete. Je mednarodno uveljavljen strokovnjak za zaščito lesa in za gobe in zagovornik večjega in smotrnejšega izkoriščanja lesnega bogastva, tudi z vidika klimatskih sprememb. Na svojem ožjem področju – zaščiti lesa – je uveljavil in patentiral do  okolja […]

Podobe znanja

Boštjan Rožič

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat naš gost geolog doktor Boštjan Rožič, izredni profesor na ljubljanski naravoslovno-tehniški fakulteti. Njegovi poglavitni raziskovalni področji sta sedimentologija in stratigrafija. Doktor Rožič se poleg temeljnih raziskav loteva tudi številnih popolnoma aplikativnih projektov. Poudarja, da je geologija, čeprav po svojem značaju ena temeljih naravoslovnih ved, izjemno pomembna tudi za naše vsakodnevno  […]