Podobe znanja

Dr. Aleš Mrhar

V Podobah znanja bo tokrat naš gost farmacevt, doktor Aleš Mrhar, profesor za področja biofarmacije in farmakokinetike ter farmacevtske tehnologije, informatike in ekonomike na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. S preučevanjem razmerja med učinkovitostjo zdravil in njihovo ceno je prispeval k racionalizacijam v zdravstvu. Kot mednarodno uveljavljeni raziskovalec in strokovnjak je organiziral mnoga znanstvena srečanja, […]

Podobe znanja

Prof. dr. Matjaž Mikoš

Profesor Matjaž Mikoš je dekan Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Področja njegovih raziskav zajemajo hidrologijo, hidrotehniko, procese rečne erozije in sedimentacije v povirjih, ukvarja se z geomorfološkimi vprašanji, s problematiko hudournikov, sanacijo plazov in preventivo. Strokovno je sodeloval pri sanaciji posledic mnogih naravnih nesreč pri nas in je uveljavljen strokovnjak v mednarodnem merilu; […]

Podobe znanja

Dr. Vladimir Jovan

Doktor Vladimir Jovan je predstojnik Odseka za sisteme in vodenje na Inštitutu Jožef Štefan. Njegovo strokovno delo obsegajo projekti s področij računalniškega vodenja industrijskih procesov, informatizacije proizvodnje in v zadnjem obdobju tudi razvoja in uporabe gorivnih celic. Za svoje delo je dobil več nagrad in priznanj, je član mnogih mednarodnih ustanov in združenj s svojega strokovnega […]

Podobe znanja

Dr. Danilo Bevk

V Podobah znanja bomo tokrat predstavili biologa doktorja Danila Bevka, zaposlenega na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Ljubljani. Ukvarja se z medonosno čebelo in drugimi rastlinskimi opraševalci, ravno to področje pa je dober kazalec dramatičnih sprememb v okolju. Doktor Bevk preučuje zlasti vpliv pesticidov na čebele in stranske učinke pripravkov, ki jih uporabljajo pri zatiranju […]

Podobe znanja

Profesor Borut Juvanc

V Podobah znanja bo tokrat naš gost profesor Borut Juvanc, predstojnik Katedre za teorijo arhitekture na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Raziskuje vernakularno arhitekturo, ljudsko stavbno dediščino ter se poglablja v teorijo arhitekture. Prvine ljudske arhitekture je raziskoval po vsej Evropi. Predava na več evropskih univerzah in deluje v več projektih v okviru Evropske unije. […]

Podobe znanja

Dr. Zdenko Kodelja

V Podobah znanja bomo tokrat predstavili doktorja Zdenka Kodeljo, znanstvenega svetnika na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Kodelja se ukvarja z etičnimi, epistomološkimi in političnimi vprašanji vzgoje in šolstva, kot so: pravičnost v izobraževanju, človekove in otrokove pravice, religija in šola, avtonomija šol in šolske reforme. Na inštitutu vodi Center za filozofijo vzgoje, je tudi eden […]