Jezikovni pogovori

Nigerijskih 485 jezikov

Nigerija sodi med najbolj jezikovno raznovrstne (pisane) države. Popisanih ima kar 485 jezikov. A to jezikovno različnost nigerijske oblasti ne vidijo kot kulturni zaklad, ampak prej kot veliko breme. Nekateri jeziki nimajo stika z javnim prostorom, v izobraževanju pa podpirajo predvsem angleški jezik. Kako to vpliva na širjenje revščine in kakšna so mednarodna priporočila za […]

Jezikovni pogovori

Dialogi: Slovenščina danes

O slovenščini je v javnosti veliko prelitega črnila. Pojavljajo se različne analize in raziskave posameznih vprašanj. Redko kje ali nikjer pa ni najti informacij, ki združujejo različne jezikovne teme našega vsakdanjika. Od analize otrokovega jezikovnega razvoja, do stanja v visokem šolstvu in medijih.  Vse to in še več prinaša zbornik Dialogi: Slovenščina danes. Ne gre […]

Jezikovni pogovori

Slovenščina v koroški deželni ustavi?

Na avstrijskem Koroškem se zapleta glede reforme deželne ustave, ki po novem nemščino priznava kot edini deželni jezik.Koroški Slovenci zahtevajo enakopravno obravnavo slovenskega jezika. Kaj bi to pomenilo za prihodnji razvoj jezika in slovenskega življa, se je novinarka Petra Kos Gnamuš pogovarjala z nekdanjim dolgoletnim ravnateljem Slovenske gimnazije v Celovcu in profesorjem slovenščine Reginaldom Vospernikom.

Jezikovni pogovori

Hitro branje

V povprečju beremo s hitrostjo 250 besed na minuto, državna prvakinja v hitrem branju pa prebere okrog 4 tisoč besed na minuto. Gre za izjemen rezultat, ki je težko dosegljiv, vendar pa lahko z ustreznimi tehnikami branje pospešimo in povprečno hitrost podvojimo. Kje je hitro branje najbolj uporabno in kako ga dosežemo? Gostja bo Vanja […]

Jezikovni pogovori

Prešeren – jezikovni delavec

Prešeren si samo velik pesnik, ampak tudi velik jezikovni delavec. Prešernova poezija je odločilna za slovenski jezik. Z njo se je za naš jezik začelo novo prelomno obdobje. Gost je akademik prof. dr. Janko Kos.

Jezikovni pogovori

Rastoči slovar – SSKJ3

Nastaja popolnoma nov Slovar slovenskega knjižnega jezika – SSKJ3. Gre za rastoči slovar, ki mu sproti dodajajo nova gesla in je dostopen na spletu, v knjižni obliki pa bo izšel, ko bo slovarskih sestavkov sto tisoč. Glede na trenutne napovedi bi ga lahko dokončali v 20-letih. Kaj bo v SSKJ 3 novega in kako nastaja, […]