Podobe znanja

Boštjan Rožič

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat naš gost geolog doktor Boštjan Rožič, izredni profesor na ljubljanski naravoslovno-tehniški fakulteti. Njegovi poglavitni raziskovalni področji sta sedimentologija in stratigrafija. Doktor Rožič se poleg temeljnih raziskav loteva tudi številnih popolnoma aplikativnih projektov. Poudarja, da je geologija, čeprav po svojem značaju ena temeljih naravoslovnih ved, izjemno pomembna tudi za naše vsakodnevno  […]

Podobe znanja

Miran Gaberšček

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat naš gost doktor Miran Gaberšček, Vodja oddelka za kemijo materialov na Kemijskem inštitutu, profesor na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani ter vodja Centra odličnosti za nizkoogljične tehnologije. Ukvarja se z raziskavami materialov za  energetski sektor in za zdravje, skupaj s sodelavci proučuje najsodobnejše in najobetavnejše materiale za […]

Podobe znanja

Marija Sollner Dolenc

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gostja doktorica Marija Sollner Dolenc, redna profesorica za področje farmacevtske kemije na ljubljanski fakulteti za farmacijo. Raziskovalno pot je začela na področju načrtovanja učinkovin z morebitno uporabnimi biološkimi lastnostmi. V zadnjem obdobju se ukvarja zlasti s hormonskimi motilci, ki jih je v sodobnem okolju čedalje več in ki imajo lahko […]

Podobe znanja

Bojan Godeša

V PODOBAH ZNANJA  tokrat predstavljamo znanstvenega svetnika  doktorja Bojana Godešo z Inštituta za novejšo zgodovino. Raziskovalno se osredotoča na problematiko Druge svetovne vojne;  je tudi docent na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici  in predava v okviru programa Kulturna zgodovina.  Objavil je več monografij in knjižnih del: med njimi: Kdor ni z nami, je […]

Podobe znanja

Srečo Škapin

V PODOBAH ZNANJA bo tokrat gost doktor Srečo Škapin z Inštituta Jožef Stefan. Njegovo raziskovalno polje obsega sodobne materiale, med drugim študira keramične snovi z izboljšanimi lastnostmi, ki so izjemnega pomena za telekomunikacije. V zadnjem obdobju se posveča tudi koloidnim materialom ter organskim in anorganskim nanomaterialom, kar vse je pomembno za najrazličnejša področja industrije in […]

Podobe znanja

Marjana Regvar

V PODOBAH ZNANJA bomo tokrat predstavili profesorico Marjano Regvar z Oddelka za biologijo ljubljanske Biotehniške fakultete, na katerem vodi Katedro za botaniko in fiziologijo rastlin. Regvarjeva proučuje fiziološke procese v rastlinah in interakcije z glivami, prav tako se ukvarja s problematiko pridobivanja kakovostne in varne hrane. Med drugim raziskuje vsebnost težkih kovin in drugih škodljivih […]