Jezikovni pogovori

Besedje stavbne dediščine

Baba je pri kozolcu temelj, na kraškem območju pa je baba zaključni kamen na vrhu konstrukcije. V prvem primeru baba »nosi«, v drugem pa »sedi« na zgradbi. Zanimiv je tudi pomen besede gospodar v slovenski stavbni dediščini. Gre za glavni tram v hiši, najpomembnejši konstrukcijski element stropa. O pomenih besedja slovenske domačijske arhitekture z dr. […]

Jezikovni pogovori

Prekmurska slovenska slovnica

Med  drugo svetovno vojno so madžarske okupacijske oblasti Avgustu Pavlu naročile, da napiše slovnico vendskega jezika. Z njo so želeli Madžari dobiti znanstveno delo, ki bi dokazovalo neslovenskost prekmurskega jezika in bi opozorilo na posebni, od slovenščine neodvisni vendski jezik. S tem bi dobili  ideološko napisano jezikoslovno delo, ki bi podpiralo priključitev Prekmurja madžarski. Avgust […]

Jezikovni pogovori

Življenje glagolov

Besede so kot živi organizmi, ki v različnih okoljih različno živijo. Ponekod zacvetijo, razširijo svojo pomensko mrežo na vse strani, drugod so spet utesnjene in njihovi pomeni se le s težavo povezujejo. Fizik dr. Jure Zupan je s svojim računalniškim programom raziskal mrežo glagolov, ki sicer veljajo za »živahnejše« besedne vrste. Rezultat tega dela je […]

Jezikovni pogovori

Materni jezik pri ameriških Slovencih

Mlajše generacije v slengu večkrat uporabljajo izraz muvanje, vendar ta in drugi podobni niso nastali le pod vplivom ameriške popkulture pri nas, ampak so se izoblikovali že med prvo predvojno generacijo izseljencev v Združene države Amerike. Tamkajšnja prva generacija Slovencev je ostala enojezična in se ni nikoli v celoti naučila angleškega jezika. Čeprav so živeli […]

Jezikovni pogovori

Lokalni jeziki za globalno državljanstvo – Svetovni dan maternega jezika 2014

Človeštvo je jezikovno izjemno raznoliko, saj govori okrog sedem tisoč jezikov. V večini držav govorijo več kot en jezik, najpestrejša pa je Papua Nova Gvineja, saj jih tam govorijo več kot 800. Vrednosti te jezikovne raznolikosti človeštva naj bi se še posebej zavedali ob mednarodnem dnevu maternega jezika – razglasil ga je UNESCO. Letošnja osrednja […]

Jezikovni pogovori

Samoumevnost besede?

Beseda je kot jezikovna enota samoumevna. Je nekaj, kar navadno sprejemamo brez razmisleka. Kako pa je v jezikoslovju? Ali je predmet formalne analize in v kolikšni meri jo je sploh mogoče opredeliti? O tem v Jezikovnih pogovorih z dr. Primožem Vitezom, jezikoslovcem s Filozofske fakultete v Ljubljani.