Ivan Cankar: Glad

“Padamo, padamo! Stari mojstri umirajo ali molčé, mladih ni od nikoder …”

foto: flickr/William Arthur

Nekaj več kot 120 let je minilo od prvega natisa čirtce z naslovom Glad. V začetku leta 1897 jo je napisal Ivan Cankar in jo poslal Franu Govekarju, ki jo je potem julija istega leta objavil v podlistku “Slovenskega naroda”. Črtica med drugim izvrstno ilustrira trk med starim in novim pogledom na umetnost, v nji pa je tudi že nakazana Cankarjeva hrepenenjska poetika. Pozneje, leta 1899, je izšla tudi v Cankarjevih Vinjetah.