Ars humana

Svetniki in svetništvo v življenju kristjana

V velikonočni oddaji Ars humana smo s prof. dr. Francetom M. Dolinarjem spregovorili o njegovi knjigi Vi ste luč sveta, ki prinaša duhovne podobe kandidatov za svetnike s slovenskega prostora, blažene in Božje služabnike. V monografiji je predstavljenih 33 svetniških zgledov: 13 svetnikov, ki so delovali v slovenskem prostoru, 7 blaženih, ki izvirajo iz slovenskega […]

Ars humana

Anton Sovre – portret

Komur je pod roko prišel prevod Sofoklejevega Kralja Ojdipa iz leta 1922, ve, da je to delo Antona Sovreta. Če je brskal naprej, je ugotovil, da gre za prevodni prvenec tega klasičnega filologa in prevajalca ter izvrstnega poznavalca slovenskega jezika. Poznajo ga tisti, ki so prebirali in še prebirajo besedila iz grške antike – Iliado, […]

Ars humana

Sodobna televizijska serija

Televizijske serije so stare toliko kot televizija sama. Od petdesetih let do danes pa so seveda naredile velik razvojni lok. V petdesetih in šestdesetih letih sta obstajali dve narativni formi: epizodična nanizanka in kontinuirana nadaljevanka, v sedemdesetih in osemdesetih letih sta se razvejili še v epizodično nadaljevanko in sekvenčno nanizanko, televizijsko krajino na začetku devetdesetih […]

Ars humana

Filmski režiser Jože Babič (ob 100. obletnici rojstva)

Gledališki, filmski in televizijski režiser Jože Babič se je rodil 13. februarja leta 1917 v vasi Povžane. Potem ko je še kot deček tako kot številni drugi primorski Slovenci iz Italije prišel v Jugoslavijo, v Maribor, je začel kmalu delovati v gledališču. Nastopal je v mariborskem gledališču ter sodeloval v avantgardnih skupinah v Mariboru in […]

Ars humana

Gledališče Pekarna

17. marca 1972 je bila v gledališču Pekarna prva premiera; Lado Kralj je režiral novo igro Daneta Zajca Potohodec in v njej uresničil zamisli o novem gledališču, ki naj temelji na ritualu v okviru skupnosti izvajalcev in občinstva. Pred kratkim je v knjižnici Mestnega gledališča ljubljanskega izšla monografija Iva Svetine z naslovom: Gledališče Pekarna (1971–1978), […]

Ars humana

Etnično označevanje prostora

Izhodišče pogovora je prelomna, konec lanskega leta izdana monografija o poslikavah Toneta Kralja (1900–1975) Tone Kralj in prostor meje na tretjini ozemlja današnje države, na Primorskem, ki so jo po prvi svetovni vojni priključili Kraljevini Italiji. V več kot 50 cerkvah zunaj urbanih središč je na pobudo slovenskih primorskih duhovnikov ustvaril danes premalo znano estetsko […]