Ars humana

Filmski režiser Jože Babič (ob 100. obletnici rojstva)

Gledališki, filmski in televizijski režiser Jože Babič se je rodil 13. februarja leta 1917 v vasi Povžane. Potem ko je še kot deček tako kot številni drugi primorski Slovenci iz Italije prišel v Jugoslavijo, v Maribor, je začel kmalu delovati v gledališču. Nastopal je v mariborskem gledališču ter sodeloval v avantgardnih skupinah v Mariboru in […]

Ars humana

Gledališče Pekarna

17. marca 1972 je bila v gledališču Pekarna prva premiera; Lado Kralj je režiral novo igro Daneta Zajca Potohodec in v njej uresničil zamisli o novem gledališču, ki naj temelji na ritualu v okviru skupnosti izvajalcev in občinstva. Pred kratkim je v knjižnici Mestnega gledališča ljubljanskega izšla monografija Iva Svetine z naslovom: Gledališče Pekarna (1971–1978), […]

Ars humana

Etnično označevanje prostora

Izhodišče pogovora je prelomna, konec lanskega leta izdana monografija o poslikavah Toneta Kralja (1900–1975) Tone Kralj in prostor meje na tretjini ozemlja današnje države, na Primorskem, ki so jo po prvi svetovni vojni priključili Kraljevini Italiji. V več kot 50 cerkvah zunaj urbanih središč je na pobudo slovenskih primorskih duhovnikov ustvaril danes premalo znano estetsko […]

Ars humana

Koprski plemič Francesco Grisoni in njegova knjižnica

O grofu Francescu Grisoniju, zadnjem potomcu stare in ugledne koprske plemiške rodbine, širša slovenska javnost verjetno ne ve kaj dosti. Če po čem, ostajata oba z ženo v zavesti ljudi zapisana po svoji človekoljubnosti. A Francesco Grisoni, živel je med letoma 1772 in 1841, v razburkanem času, ki so ga med drugim zaznamovali vzpon in […]

Ars humana

Pavel Basinski o »modrecu z Jasne Poljane«

Lev Nikolajevič Tolstoj je še vedno zelo priljubljen pisatelj. Ni le kakovost del tega velikega ruskega avtorja tista, ki je njegovo književnost približala ljudem, temveč tudi številne ekranizacije. Toda, kot pravi dober poznavalec Tolstoja, ruski literarni zgodovinar dr. Pavel Basinski, Tostoj ob koncu svojega življenja ni bil priljubljen le kot pisatelj, temveč še bolj kot […]

Ars humana

Jože Babič, oče profesionalnega gledališča v Novi Gorici

Tudi v SNG Nova Gorica so se pridružili sklopu dogodkov ob stoletnici rojstva Jožeta Babiča, slovenskega gledališkega in filmskega režiserja ter dramaturga, pobudnika profesionalizacije novogoriškega gledališča ter prvega direktorja in umetniškega vodje Primorskega dramskega gledališča (od 1968 do 1974). 11. februarja so priredili razgiban pogovor v njegov spomin. Sopotniki Teja Glažar, Dušan Jovanović, Dušan Mlakar, […]