četrtek
19.30

Za en bokal muzike

Poslušamo posnetke ljudske glasbe iz starejših oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi in iz arhivov naše radijske postaje ter Glasbeno narodopisnega instituta.

Pesmi z Vira

Tokrat poslušamo pevce z Vira pri Domžalah, tole so zapeli leta 1990. Med domačini je veliko dobrih pevcev, pa tudi nekaj zanimivih ohranjenih starih pesmi, […]
za-en-bokal-muzike-web

Iz Kostrivnice

S pevci družine But
za-en-bokal-muzike-web

Od tu in tam

Kratek sproščen sprehod po zvočnem izročilu naše dežele. Poslušamo vokalno in instrumentalno glasbo iz različnih pokrajin na zvočnih zapisih iz različnih obdobij. Za razvedrilo in […]
za-en-bokal-muzike-web

Ljudska glasbila

Poslušamo ljudska glasbila in zasedbe, poudarek je na preprostih glasbilih in zvokih, ki so v marsičem povezani s pomladjo, saj mlado, muževno grmičje ponuja možnosti […]
za-en-bokal-muzike-web

Legende in balade

V oddaji Za en bokal muzike poslušamo posnetke ljudske glasbe iz starejših oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi in iz arhivov naše radijske postaje […]

O pomladi

Poslušamo slovenske ljudske pesmi, ki so neposredno povezane s pomladjo. Pomlad je tudi v zavesti naših ljudi pomenila simboličen začetek letnega kroga, obenem pa je […]
za-en-bokal-muzike-web

Domoljubne

V slovenskem ljudskem pesemskem izročilu ima domoljubje posebno podobo. Le malo je pesmi, ki neposredno izražajo ljubezen do domovine kot take, veliko pa je tistih, […]
za-en-bokal-muzike-web

Grobelno, Stopče, Tratna

Srečujemo se z glasbenim izročilom krajev na meji med občinama Šentjur in Šmarje pri Jelšah. Nekoč je bilo to območje bolj kmetijsko, v času nastanka […]
za-en-bokal-muzike-web

Godčevstvo

Še enkrat se srečujemo z ljudskim godčevstvom v eni vedno drugačnih podob prek plesnih viž. Vloga ljudskega godca se je s časom in prostorom spreminjala […]
za-en-bokal-muzike-web

Ribnica in Dobrepolje

Slovenski poslušalci so se v okviru cikla Slovenska zemlja v pesmi in besedi prvič srečali z našim glasbenim ljudskim izročilom leta 1966. Obujamo spomin na […]