ponedeljek
13.05

Pogled v znanost

V obliki predstavitev raziskovalnih oddelkov, laboratorijev ali odsekov, reportaž z biologi s terena, pogovorov s posamičnimi naravoslovci skušamo izpolnjevati poslanstvo na področju "popularizacije znanosti".

Srednjeveška dežela Kras!?

ali je v srednjem veku obstajala dežela Kras z vsemi lastnostmi fevdalnega pravno-političnega okvira?

Metamorfoze – kontinuiteta sprememb

Konec avgusta je v Ljubljani potekala 15. mednarodna znanstvena konferenca organizacije DOCOMOMO

Univerzalni genetski kod in njegov izvor

Eden od osrednjih izzivov sodobne molekularne biologije

Dr. Angela Piskernik – naravovarstvenica

Kot prva Slovenka je na dunajski univerzi še pred 1.svetovno vojno opravila doktorat iz naravoslovja

Je Bog pisatelj ali urar?

Med grško filozofsko tradicijo in začetki krščanske vere

Učna pot Fleischmann.rebrinca v Ljubljani

Botanični vrt Univerze v Ljubljani je odprl naravoslovno učno pot od vrta do dvorišča ljubljanskega gradu

Vloga cianobakterij na Zemlji

Kako je nastal kisik na planetu Zemlja?

Prehranska varnost v prihodnosti

O izzivih prehranske varnosti v tem stoletju

Bojan Štih in Anton Peterlin o znanosti

Letos je minilo četrt stoletja od smrti osrednje ustanovitvene figure Inštituta Jožef Stefan – fizika Antona Peterlina

Obnova gozdov po žledu

Kako in s katerimi vrstami obnoviti gozd po žledu (l.2014) in napadu lubadarja?