ponedeljek
13.05

Pogled v znanost

V obliki predstavitev raziskovalnih oddelkov, laboratorijev ali odsekov, reportaž z biologi s terena, pogovorov s posamičnimi naravoslovci skušamo izpolnjevati poslanstvo na področju "popularizacije znanosti".

Pogled v znanost

V obliki predstavitev raziskovalnih oddelkov, laboratorijev ali odsekov, reportaž z biologi s terena, pogovorov s posamičnimi naravoslovci skušamo izpolnjevati poslanstvo na področju “popularizacije znanosti”.

210 letnica rojstva Charlesa Darwina

"Do pravega vedenja o sebi in svetu pridemo le tako, da dejstva vedno znova preverjamo in vztrajno ločujemo informacije od komentarjev in lažnih novic" - Petra Golja

Humanisti, naravoslovci in tehniki

Na oddelku za konserviranje in restavriranje NMS so se oblikovali temelji sodobnega muzejskega konservatorstva-restavratorstva na Slovenskem

Obris varstva narave na Obali

Na Obali so 3 krajinski parki, nekaj naravnih spomenikov in rezervatov, načrtujejo pa še krajinska parka Dragonja in Kraški rob ter obrežno mokrišče pri Ankaranu

“Okupacijske meje” v letih 1941-45 v Sloveniji

Raziskovalni projekt "Napravite mi to deželo nemško ... italijansko ... madžarsko ... hrvaško" utrjuje spomin na čas okupacije

Vrsta ali species – kam uvrstiti živa bitja?

Vrsta (lat. species), je v bioloških vedah ena od osnovnih biodiverzitetnih kategorij

Ekologija fitoplanktona v Tržaškem zalivu

Rastlinski plankton ali fitoplankton proizvede 50 % kisika na našem planetu

Pogled v znanost

V obliki predstavitev raziskovalnih oddelkov, laboratorijev ali odsekov, reportaž z biologi s terena, pogovorov s posamičnimi naravoslovci skušamo izpolnjevati poslanstvo na področju “popularizacije znanosti”.

Zakaj po 2. svetovni vojni koncept človekovih pravic?

Kako je lahko prišlo tako daleč, da so umirali milijoni!? V drugi vojni je bilo teh milijonov še več, zato je vprašanje na mestu!

Izzivi izdelave replik kipov Josefa Beyerja na vladni palači v Ljubljani

O tem, kako se je skupina 30 strokovnjakov spoprijemala z konservatorsko-restavratorskim posegom