ponedeljek
13.05

Pogled v znanost

V obliki predstavitev raziskovalnih oddelkov, laboratorijev ali odsekov, reportaž z biologi s terena, pogovorov s posamičnimi naravoslovci skušamo izpolnjevati poslanstvo na področju "popularizacije znanosti".

Pogled v znanost

V obliki predstavitev raziskovalnih oddelkov, laboratorijev ali odsekov, reportaž z biologi s terena, pogovorov s posamičnimi naravoslovci skušamo izpolnjevati poslanstvo na področju “popularizacije znanosti”.

Trubarjevo priznanje za leto 2018

dr.Jedert Vodopivec Tomažič je priznanje NUK prejela za pomembne prispevke pri ohranjanju nacionalne pisne kulturne dediščine

Nov način uravnavanja delovanja genov v celicah sesalcev

Raziskovalna skupina iz LJ izpopolnila laboratorijsko obvladovanje pri genskih terapijah in v biotehnologiji

Hvalnica prenovi stavbne dediščine

Nagrada Mirka Šubica za življensko delo pri raziskovanju in prestavljanju slovenske podeželske stavbne dediščine

Seznam vojaških žrtev 1. svetovne vojne po 100 letih

Ob 100-letnici konca 1. svetovne vojne smo dobili na preverljivih arhivskih podatkih utemeljen seznam njenih vojaških žrtev

Ornitološke zbirke PMS in njihova sodobna uporaba

So kot "časovne kapsule" - okna v naravo preteklosti za razumevanje sedanjosti in prihodnosti

Tipologije vizualizacij laserskega skeniranja iz zraka

Monografija ponuja jedrnate napotke za izbiro najboljših tehnik prikaza določenih tipov pokrajine in izrazitih oblik

Claustra Alpium Iuliarum – vnovič!

Arheologi ZVKDS za letos zaključili konservatorsko-restavratorske posege na Gradišču ob Robu in Benetah

Botaničnemu vrtu Univerze v LJ mednarodna akreditacija za varstveno biologijo

Najstarejša akademska ustanova pri nas letos med 11 prejemniki akreditacij o varstveni biologiji med 3500 prijavami z vsega sveta

Nevropeptid PACAP v človekovih možganih

Ali je PACAP odločujoče odgovoren za bipolarne in depresivne razpoloženjske motnje?