petek
16.30

Podobe znanja

V formi polurnega portretnega intervjuja predstavljamo ugledne slovenske intelektualce in znanstvenike vseh generacij s področij humanistike, družboslovja in eksaktnih ved – od čiste filozofije do fizike osnovnih delcev.

Nataša Tozon

Elektrokemoterapija in elektrogenska terapija kot alternativni metodi zdravljenja raka kažeta nadvse spodbudne rezultate tudi v veterini.

Andrej Kitanovski

Magnetno hlajenje predstavlja potencialno alternativo zdajšnjim kompresorskim sistemom. Je energetsko učinkovitejše in za svoje delovanje ne potrebuje ogljikovodikov, ki prispevajo znaten delež h globalnemu segrevanju.

Jana Murovec

Nove sorte medicinske konoplje bodo lahko ponudile kar najustreznejše razmerje kanabinoidov za različne medicinske potrebe. Tudi tu veliko obeta metoda CRISPER, toda njena raba pri rastlinah postavlja pred raziskovalce številne izzive.

Cirila Toplak

Zakaj si tudi po padcu berlinskega zidu politična levica zasluži znanstveno-raziskovalno pozornost

Mojca Benčina

Nova spoznanja o delovanju našega imunskega sistema obetajo tako učinkovitejša cepiva kot tudi boljši vpogled v avtoimunske bolezni.

Rajko Bratož

Pozna antika je bila v marsičem prelomen čas. Ko je postopoma venel Rimski imperij, so se oblikovali temelji sodobne Evrope.

Anton Velušček

Koliščarji Ljubljanskega barja so izvrstno poznali svoje okolje in naravne danosti, izredno vešči so bili tudi izdelave tehnično nadvse dovršenih izdelkov, o čemer jasno priča tudi najstarejše najdeno leseno kolo z osjo

Štefan je s Podobami pustil trajen pečat

Štefan Kutoš je iz Podob znanja naredil institucijo. V njegov spomin ponavljamo eno njegovih prvih oddaj.

Marko Dolinar

Cianobakterije so zemljini atmosferi priskrbele kisik, lahko bi nam proizvajale biogorivo, a o njih vemo presenetljivo malo

Lado Kralj

Kako literarno-teoretsko opredeliti bistvo dramatskih besedil, da bo definicija veljala za vse drame od starih Grkov do danes