Leta 1785 je dunajsko združenje Tonkünstler, ki je podpiralo vdove in sirote poklicnih glasbenikov, pri Wolfgangu Amadeusu Mozartu naročilo novo zborovsko delo za svoj dobrodelni koncert. Skladatelj je - v časovni stiski ali pa le zato, ker se je ponujala priložnost - segel po svoji nedokončani Maši v c-molu, stavkih Kyrie in Gloria. Podložil je novo besedilo, v italijanščino prepesnjeni Davidov psalm št. 51, Saveria Mattea. Dodal pa je dve novi ariji ter kadenco za dva soprana in tenor v sklepnem, desetem stavku. Nastala je kantata, ki jo danes poznamo večinoma z naslovom Davidde penitente/Spokorjeni David.

Brigita Rovšek