Cikel, ki je veljal za prvo luteransko kantato, izvajata Ansambel Polyharmonique in zgodovinski orkester {oh!}Orkiestra Historyczna pod vodstvom Martyne Pastuszke.
Posnetek je nastal na festivalu stare glasbe v Katovicah leta 2017.

Brigita Rovšek