Claudio Monteverdi sodi med najbolj ustvarjalne in glasbeno domiselne osebnosti zgodovine. Njegova prva zbirka motetov Sacrae Cantiunculae (Svete pesmi) je izšla v Benetkah leta 1582, ko je bil Monteverdi star komaj 15 let.
Na nosilec zvoka jih je posnel tudi Dekliški pevski zbor Győr pod vodstvom dirigenta Miklósa Szabe.

v izvedbi Dekliškega pevskega zbora Győr pod vodstvom dirigenta Miklósa Szabe

Claudio Monteverdi sodi med najbolj ustvarjalne in glasbeno domiselne osebnosti zgodovine. Njegove drzne harmonsko - kromatične novosti v madrigalih, uvajanje operno dramatičnega recitativnega sloga v duhovno glasbo, uporaba značilnih motivov v operi in številne druge novosti ga uvrščajo med najpomembnejše skladatelje, ki so ustvarjali v času pozne renesanse in zgodnjega baroka. Njegova prva zbirka motetov Sacrae Cantiunculae (Svete pesmi) je izšla v Benetkah leta 1582, ko je bil Monteverdi star komaj 15 let.

Anamarija Štukelj Cusma