Mešani mladinski pevski zbor Veter je 10. decembra 2021 pod vodstvom zborovodkinje Tereze Podlogar pripravil svoj 31. letni koncert, ki so ga pevci izvedli v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. V prvem delu koncerta so bile na sporedu skladbe slovenskega ljudskega izročila ter ljudske iz Švedske, Andaluzije, Irske in Škotske.

z Mešanim mladinskim pevskim zborom Veter

Mešani mladinski pevski zbor Veter je 10. decembra 2021 pod vodstvom zborovodkinje Tereze Podlogar pripravil svoj 31. letni koncert, ki so ga pevci izvedli v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. V prvem delu koncerta so bile na sporedu skladbe slovenskega ljudskega izročila ter ljudske iz Švedske, Andaluzije, Irske in Škotske.

Anamarija Štukelj Cusma