Mladinski pevski zbor Trboveljski slavček, v katerem so prepevali revni otroci iz rudarskih družin, je v tridesetih letih 20. stoletja pod vodstvom dirigenta in umetniškega vodje Avgusta Šuligoja osvajal evropske glasbene odre. Med drugim je navdušil v Beogradu, na Dunaju in v Pragi, leta 1938 pa je nastopil v prvem neposrednem prenosu iz studia Radia Ljubljana v Severno Ameriko. Nastop je po podatkih iz jubilejnega zbornika iz leta 1940 prenašalo 110 ameriških radijskih postaj, po različnih ocenah pa naj bi ga poslušalo od tri do šest milijonov poslušalcev. V arhivu Radia Slovenija hranimo posnetek z odlomki tega prenosa, ki je tudi edini ohranjeni tonski posnetek petja Trboveljskega slavčka.

Anamarija Štukelj Cusma