V tokratni oddaji smo v ospredje postavili izbrana dela iz opusa Clytusa Gottwalda, nemškega skladatelja, dirigenta in muzikologa. Bolj kot njegova izvirna dela so sicer znane njegove priredbe skladb drugih skladateljev. In prav te je leta 2005 na zgoščenki zbral Komorni zbor iz Saarbrückna pod vodstvom dirigenta Georga Grüna.

Tisa Mrhar