Tokrat poslušamo pevce – Testenove fante iz Poljubinja, vasi v neposredni bližini Tolmina, kakor so zapeli leta 1993, in pesmi, kakor so zazvenele v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi istega leta. Pesmi dopolnjuje še petje Naca in Franca Lenkiča iz Breginja, pa tudi nekaj viž iz bolj ali manj bližnjih krajev na primorskem koncu.

Tomaž Rauch