Predvajamo Bachove triosonate. Ta glasbena oblika je skozi sedemnajsto stoletje postajala vse pomembnejša in se na prelomu stoletja uveljavila kot absolutni ideal v komorni glasbi, podobno kot pozneje godalni kvartet. Nadvse preseneča, da je Bach zapustil tako malo del v običajni triosonatni zasedbi z dvema melodičnima instrumentoma in bassom continuom. Poleg tega niti ena skladba ni namenjena značilni kombinaciji dveh violin in continua. Bach je tri glasove namesto tega pogosto namenil le dvema izvajalcema. Melodični instrument, kot je violina, flavta ali viola da gamba, je izvajal enega izmed zgornjih glasov, desna roka čembalista je prevzela drugi glas, leva pa je izvajala basovsko linijo.


Domen Marinčič