Predvajamo Bachove sonate, suite in partite, namenjene solističnemu inštrumentu brez spremljave, kot so violina, violončelo, flavta in lutnja. Znano je, daje Bach igral violino, violo, violončelo in celo vrsto instrumentov s tipkami, ni pa jasno, če je znal igrati tudi lutnjo. Priporočilo, ki ga je napisal za nekega učenca, dopušča možnost, da ga je poučeval tudi na tem inštrumentu, in lutnjo navaja tudi neki inventar njegovih glasbil.

Domen Marinčič