Stanko Premrl je glasbeni ustvarjalec, ki je uglasbil tudi Prešernovo Zdravljico, pesem, ki je pozneje postala slovenska državna himna. Tako kot Prešeren se je tudi on, čeprav v veliko manjšem obsegu, ukvarjal s pesništvom. France Prešeren je že zdavnaj priznan kot naš največji pesnik, Stanko Premrl pa je s svojo glasbo, življenjem in delom še vedno precej v ozadju.

Polona Gantar