Program Ars vseskozi posveča veliko pozornosti slovenski glasbeni ustvarjalnosti, posebno seveda v letošnjem letu, ko praznujemo 60 let obstoja. V tednu, ki se je prevesil v drugo polovico, vam zato vsak dan v spoznavanje in poslušanje ponujamo glasbo drugega slovenskega skladatelja; tokrat je na vrsti Anton Foerster. Po rodu je bil Čeh, a je pomembno vplival na razvoj slovenske glasbe. Velik del svojega življenja je preživel v Ljubljani, kjer je s srcem in dušo deloval na različnih glasbenih področjih, najbolj pa se je proslavil z opero Gorenjski slavček.

Polona Gantar