Na Programu Ars ima slovenska glasbena ustvarjalnost ves čas posebno, pogosto tudi osrednje mesto; v letošnjem jubilejnem letu, ob 60-letnici našega obstoja, smo zato za vas pripravili cikel desetih oddaj o slovenskih skladateljih. In seveda o njihovi glasbi.
Skladatelja Frana Gerbiča kot Antona Lajovca povezujemo s slovenskimi čitalnicami. Té so se v drugi polovici 19. stoletja razvile iz bralnih društev, namen pa je bil pri enih in drugih zelo podoben – oblikovati, razvijati slovensko besedo in petje ter prebujati narodno zavest Slovencev. Glasba je v njih imela pomembno vlogo, še posebej petje, za katerega se zdi, da ga imamo Slovenci v krvi.

Polona Gantar